Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid een feit. Maar wat betekent dit in de praktijk?

Transitievergoeding

Iedere werkgever in Nederland is verplicht transitievergoeding te betalen wanneer een werknemer na een dienstverband van minimaal 2 jaar wordt ontslagen of waarvan het contract niet wordt verlengd. Lees meer.

Aanzegtermijn

Ook moeten werkgevers een aanzegtermijn hanteren. Dit houdt in dat een werkgever minimaal 1 maand voordat het contract van zijn werknemer afloopt moet melden of hij het contract met de werknemer wil verlengen of van rechtswege wil laten aflopen. Wat gebeurt er als u zich niet aan deze aanzegtermijn houdt? Lees meer.

Korte onderwerpen

Tevens vinden er een aantal andere wijzigingen plaats met betrekking tot onderwerpen welke nu al zijn vastgelegd in de wet maar die met de nieuwe wet zullen wijzigen. Deze veranderingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Proeftijd. Het is niet langer toegestaan om een proeftijd op te nemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
  • Concurrentiebeding. Het opnemen van een concurrentiebeding is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk in tijdelijke contracten, tenzij kan worden aangegeven dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
  • Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting. De eerste zes maanden van een contract kan de loondoorbetaling van de werknemer worden uitgesloten. Bij cao kon hiervan onbeperkt worden afgeweken, maar vanaf 1 januari 2015 is dit niet langer mogelijk.
  • Ontslagroutes. Vanaf 1 juli 2015 kennen we twee ontslagroutes. Wanneer het gaat om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid gaat u naar het UWV. Alle overige vormen van ontslag regelt u via de rechter.

Meer over de korte onderwerpen leest u in deze blog.

Aantal contracten voor bepaalde tijd

Per 1 juli 2015 heeft een medewerker na een dienstverband van 2 jaar recht op een contract voor onbepaalde tijd. In deze 2 jaar mag een contract 2 keer verlengd worden. Tot op heden was dat de alom bekende regeling van 3 contracten in 3 jaar.

Arbeidsverleden

Vanaf 1 juli 2015 vervalt het arbeidsverleden van een medewerker nadat hij/zij 6 maanden en één dag uit dienst is geweest. Na deze termijn begint de telling van arbeidscontracten weer opnieuw. Nu is deze termijn standaard 3 maanden en één dag.

Veel veranderingen en een gratis quick-scan.

De wijzigingen vanuit deze nieuwe wet Werk en Zekerheid zijn best ingewikkeld. Veel ondernemers weten ook nog niet goed hoe de regelingen toegepast moeten worden op hun personeelsbestand. Je weet bijvoorbeeld niet precies wanneer een contract afloopt of hoeveel contracten een medewerker al heeft gehad.

Begrijpelijke opmerkingen waar wij dagelijks mee te maken hebben. Daarom hebben wij een gratis quick-scan ontwikkeld voor ondernemers die precies willen weten hoe het zit. Voor iedere medewerker een duidelijk advies. Vermeld in het contactformulier ‘quick-scan’ en wij nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Met veel plezier verzorg ik samen met mijn collega’s de personeel- en salarisadministratie bij Payned voor ondernemers uit verschillende branches. Het persoonlijke contact met ondernemers en de medewerkers vind ik daarbij erg belangrijk.

Naast mijn werkzaamheden als relatiebeheerder houd ik me ook bezig op gebied van arbeidsrecht en ben ik me aan het verdiepen in de privacywetgeving. Graag help ik eenieder met lastige vraagstukken en dompel ik me onder in de wet- en regelgeving.

Mocht je vragen hebben, lastig of eenvoudig, neem dan gerust contact met mij op.

Alice Nieuwboer

Relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten