Zoals al eerder aangekondigd zullen er een aantal onderwerpen, welke nu al zijn vastgelegd in de wet, gewijzigd worden. Het gaat hier om de Wet Werk en Zekerheid. De veranderingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen; proeftijd, concurrentiebeding, uitsluiting loondoorbetalingsverplichting en ontslagroutes.

Proeftijd

Op dit moment is het mogelijk om in een contract een proeftijd van een maand af te spreken. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om twee maanden proeftijd af te spreken.

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid komt hier verandering in.

Vanaf 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan om een proeftijd af te spreken wanneer het contract binnen 6 maanden ophoudt of nog eerder. Wanneer het om een contract voor 6 maanden of langer gaat, is dit wel mogelijk.

Concurrentiebeding

Met ingang van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 is het in beginsel niet meer mogelijk om een concurrentiebeding in een bepaalde tijdscontract op te nemen. Wanneer u van plan bent dit beding op te nemen, dient dit beding schriftelijk goed gemotiveerd te zijn. U dient dan aan te geven waarom het noodzakelijk is om het beding op te nemen. De noodzaak om een beding op te nemen moet zijn gelegen in zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wanneer er geen motivering is, is het concurrentiebeding nietig. Overigens blijft het wel gewoon mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor onbepaalde tijd.

Uitsluiting loondoorbetalings-verplichting

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kan worden besloten om voor het eerste half jaar een uitsluiting loondoorbetalingsverplichting op te nemen. Op dit moment is het mogelijk om bij cao van deze termijn af te wijken. Een maximum duur is niet gegeven. Vanaf 1 januari a.s. zegt de wet dat deze onbeperkte afwijking niet langer mogelijk is. In heel specifieke gevallen bestaat er nog een afwijkingsmogelijkheid. Zo bestaat voor de uitzendsector nog de mogelijkheid om hier voor de eerste 78 weken van af te wijken.

Ontslagroutes

Vanaf 1 juli 2015 zullen de ontslagroutes gewijzigd worden. Als werkgever heeft u niet meer een keuze. Wanneer u een medewerker wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen en/of langdurige arbeidsongeschiktheid, kunt u terecht bij het UWV. Voor alle overige zaken, waaronder persoonlijke redenen, zult u naar de kantonrechter moeten. De wetgever wil hiermee het systeem eerlijker, eenvoudiger en rechtvaardiger maken.

Vanaf 2000 heb ik een schat aan ervaring opgedaan in de payrollbranche. Als eindverantwoordelijke voor Payned payrolling vanaf 2007. Ik gebruik mijn kennis en ervaring om ondernemers te adviseren over hun personeelsbeleid en de mogelijkheden van payrolling hierin. Persoonlijk contact en een “handen uit de mouwen” mentaliteit spreken mij erg aan.Ook eens praten over wat payrolling voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op. Uiteraard geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen!

Rolf Tempelman

Algemeen directeur

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten