Het belangrijk om te weten dat elke situatie ander is. Als je zwanger bent dan heb je een ontslagbescherming vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot zes weken nadat je weer aan het werk gaat.

Ontslagbescherming

In de volgende situaties is ontslag niet mogelijk:

  • Tijdens zwangerschapsverlof
  • Tijdens bevallingsverlof
  • De eerste zes weken na het bevallingsverlof
  • Periode van arbeidsongeschiktheid door zwangerschap/ bevalling
  • De eerste zes weken na arbeidsongeschiktheid

Uitzonderingen

Alleen in speciale gevallen is ontslag tijdens zwangerschap of bevallingsverlof mogelijk. Bijvoorbeeld als jij je ernstig misdraagt. Bijvoorbeeld als je fraude pleegt of gewelddadig bent. In die gevallen maakt het niet uit of je zwanger bent of niet.

Hieronder de uitzonderingen op de regel:

  • Als een onderneming of een hele afdeling binnen de onderneming zijn werkzaamheden beëindigt en er sprake is van een bedrijfssluiting
  • Wanneer er een geldige reden is die ontslag op staande voet rechtvaardigt, zoals frauduleus gedrag, diefstal, geweld etc
  • Wanneer een bedrijf failliet wordt verklaard

Ik heb een tijdelijk contract en nu?

Heb je een tijdelijk contract dat afloopt tijdens jouw zwangerschap? Dan hoeft de werkgever je contract niet te verlengen, maar jouw zwangerschap mag niet de reden zijn om het contract niet te verlengen, want dan wordt er direct onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Dit kan namelijk weer duiden op zwangerschapsdiscriminatie.

Meer informatie?
Wil je meer informatie hierover of weten wat Payned voor jou kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op.
Neem contact op

In september 2021 ben ik begonnen als assistent relatiebeheerder. Dit houdt in dat ik de personeel- en salarisadministratie verzorg voor mijn klanten. Vooral de combinatie van het directe contact met mijn klanten en hun medewerker(s) en de administratieve afhandeling spreekt mij in het bijzonder aan. Daarnaast mag ik sinds kort meedraaien op de verzuim afdeling en hoop ik mijn collega’s hierin ondersteuning te kunnen bieden in de toekomst. Het inleven in de situatie van de zieke medewerker en werkgever, en de belangen van de verschillende betrokkenen overzien is erg belangrijk. Doordat geen enkele ziekmelding hetzelfde is blijft de oplossing altijd maatwerk en dat is nou juist wat dit werk zo bijzonder maakt.

Mariska Camdzija

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten