Wat zijn de kosten van payrolling?

Voor het overnemen van de arbeidsrechtelijke risico’s en het uitvoeren van de salaris- en personeelsadministratie wordt door het payrollbedrijf een vergoeding berekend. Maar hoe zit dit precies en waar moet je rekening mee houden?

Op de afbeelding zie je een beeld van hoe de kosten zijn opgebouwd.

Wat zit er allemaal in het tarief verwerkt?

Het payrolltarief komt tot stand door het bruto uurloon van een medewerker te vermenigvuldigen met een factor. Binnen deze factor zijn alle kosten van het in dienst hebben van personeel opgenomen. De volgende zaken zitten onder andere in de factor verwerkt:

 • Vakantiedagen
 • Vakantiegeld
 • Loonbelasting en alle overige werkgeverslasten
 • Het volledige ziekterisico
 • Loondoorbetaling bij ziekte gedurende twee jaar
 • Feestdagen (indien van toepassing)
 • Kort verzuim
 • Bijzonder verlof
 • De arbodienst en alle hieraan verwante verplichtingen, zoals Wet Verbetering Poortwachter
 • Een goede scholingsregeling
 • Pensioen
 • De volledige administratie
 • Te allen tijde gratis P&O advies

Verder is de exacte factor afhankelijk van verschillende factoren. Bij deze factoren kun je onder andere denken aan zaken als de branche waarin je actief bent (cao die moet worden toegepast), het aantal gewerkte uren door de medewerkers en daarnaast het ziekteverzuim.

 

De tarieven van Payned liggen beneden het marktgemiddelde. Gecombineerd met de voordelen in onze automatisering en inkoop van ziekteverzuimverzekeringen kunnen we de kosten laag houden.

 

Wil je het exacte verschil in kosten weten? Wij maken graag een berekening voor je.