Wat doet een payroller?

Een payroller ontzorgt. Dit terwijl u ‘baas in eigen huis’ blijft en u volledig kan richten op de kernactiviteiten van uw onderneming. Ondertussen zorgt de payroller voor de afhandeling van alle juridische –en administratieve zaken rondom de personele aangelegenheden van uw bedrijf.

Een payroller neemt het volgende van u over:

  • Arbeidsrechtelijke risico’s (bij ziekte, ontslag, etc. van de medewerker)
  • Tijdrovende handelingen in de personeel- en salarisadministratie (als opstellen van jaaropgaven, het opstellen van nieuwe arbeidsovereenkomsten, etc.)
  • De betalingen van de salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en de loonbelasting.

Natuurlijk blijft u zelf gewoon verantwoordelijk voor belangrijke zaken.

Denk hierbij aan aan zaken als:

  • Het aannemen (werving & selectie) van nieuw personeel;
  • Het bepalen van de arbeidsvoorwaarden (zoals de hoogte van het salaris en de werktijden);
  • De periodieke functionering- en beoordelingsgesprekken.

Waar het op neer komt is dat u via payrolling in de gelegenheid wordt gesteld om zaken te doen met een professionele externe personeelsafdeling.

Sander Bennink

Commercieel directeur

Contact opnemen