In een verzuimprotocol legt Payned vast wat precies de stappen zijn die ondernomen moeten worden zodra een medewerker arbeidsongeschikt wordt en niet kan werken. Aan de hand van het verzuimprotocol weet de medewerker wat er van hem of haar verwacht wordt.

Hoe gaat het als je samenwerkt met Payned

Wanneer een medewerker uitvalt, wil je dat hij of zij weer snel optimaal herstelt. Wat je meldt in het verzuimprotocol moet aansluiten bij de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast stelt Payned specifieke regels op die gelden voor het bedrijf.

Wet verbetering poortwachter

Bij het opstellen van het verzuimprotocol moet je rekening houden met de regels van de Wet verbetering poortwachter. Deze wet geeft aan wat Payned en de arbeidsongeschikte medewerker moeten doen, zodat de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Stappen

De volgende stappen neemt Payned op in het verzuimprotocol:

  • Ziekmelding; Het moet duidelijk zijn wanneer, hoe en bij wie de medewerker zich ziekmeldt. Bij Payned is hier de afdeling ziekteverzuim voor.
  • De ziektegevallen zullen op de eerste ziektedag ook gemeld worden bij de arbodienst en/of bedrijfsarts.
  • Bereikbaarheid; Payned geeft aan wanneer de medewerker dagelijks bereikbaar moet zijn voor contact met Payned en/of de arbodienst.
  • Probleemanalyse en advies; Binnen zes weken na de ziekmelding stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. De analyse is inclusief een advies voor de werkgever over een werkhervattingstraject.
  • Plan van aanpak; Er moet een plan van aanpak opgesteld worden. Dit moet gebeuren binnen twee weken na de probleemanalyse.
  • Ziekmelding UWV; Payned moet in de 42e week na de eerste ziektedag van de medewerker een ziekmelding doen bij het UWV.
  • Eerstejaarsevaluatie; Deze evaluatie moet plaatsvinden tussen de 46e en 52e ziekteweek van de medewerker.
  • Re-integratiedossier en WIA-aanvraag; Bij (dreigend) langdurig verzuim moeten alle acties m.b.t. werkhervatting van de werknemer opgenomen worden in een re-integratiedossier. Dit dossier inclusief een eindevaluatie moet worden afgerond tussen de 87e en 91e ziekteweek. Tussen de 88e en de 93e week kan er een WIA-aanvraag worden gedaan.

Vakantie

Payned geeft ook aan wat er van de arbeidsongeschikte medewerker wordt verwacht als hij of zij op vakantie wil. Hiervoor is in ieder geval jouw toestemming nodig en eventueel ook een advies van de bedrijfsarts.

In september 2021 ben ik begonnen als assistent relatiebeheerder. Dit houdt in dat ik de personeel- en salarisadministratie verzorg voor mijn klanten. Vooral de combinatie van het directe contact met mijn klanten en hun medewerker(s) en de administratieve afhandeling spreekt mij in het bijzonder aan. Daarnaast mag ik sinds kort meedraaien op de verzuim afdeling en hoop ik mijn collega’s hierin ondersteuning te kunnen bieden in de toekomst. Het inleven in de situatie van de zieke medewerker en werkgever, en de belangen van de verschillende betrokkenen overzien is erg belangrijk. Doordat geen enkele ziekmelding hetzelfde is blijft de oplossing altijd maatwerk en dat is nou juist wat dit werk zo bijzonder maakt.

Mariska Camdzija

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten