Wanneer één van je medewerkers arbeidsongeschikt raakt, is dit voor beide partijen natuurlijk vervelend. Daarom is het goed om te weten wat de verplichtingen zijn voor jou als ondernemer en voor Payned.

Wanneer een medewerker door een lichamelijke of geestelijke beperking zijn of haar arbeid niet meer kan verrichten is hij of zij arbeidsongeschikt. De medewerker heeft na ziekmelding recht op een loondoorbetaling van tenminste 70 % van zijn of haar loon gedurende 2 jaar. Het percentage van loondoorbetaling verschilt per cao.

Verplichtingen Payned

Payned is verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte én voor het nakomen van de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit is één van de grote voordelen om met Payned zaken te doen. Alle risico’s die verzuim met zich meebrengen liggen bij Payned. Zo heb je als ondernemer dus géén kosten voor de arbeidsongeschikte medewerker.

Wet Verbetering Poortwachter

Het doel van deze wet is het terugdringen van het ziekteverzuim en de instroom in de WIA te beperken. De Wet Verbetering poortwachter verplicht de werkgever, werknemer en de arbodienst om zich te houden aan gedetailleerde regels tijdens het verzuim. Hierin staat welke handeling er moet gebeuren, door wie en na hoeveel weken. Wanneer de werkgever niet kan aantonen dat hij of zij zich voldoende heeft ingespannen voor het re-integratie proces, kan het de werkgever verplicht worden om langer loon door te moeten betalen.

Verplichtingen ondernemer

Jij als inlener bent verplicht om je medewerking te verlenen aan de re-integratie van de medewerker. Hiernaast dien je de adviezen op te volgen en na te leven die de Arbodienst opdraagt. Wanneer je niet (voldoende) meewerkt aan het re-integratieproces zal je aansprakelijk worden gesteld voor de schade hiervoor.

Het allerbelangrijkste is dat je medewerker op een goede manier weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Hier zullen wij samen met jou en je medewerker zorg aan dragen!

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, neem dan gerust eens contact met ons op! Vraag ook eens een gratis adviesgesprek aan!

Sinds juni 2018 ben ik werkzaam als relatiebeheerder bij Payned. De eerste periode had ik vooral een ondersteunde rol voor mijn collega’s. Ik hielp hun waar nodig met hun dagelijkse werkzaamheden. Vervolgens ben ik in februari 2019 lid geworden van het team verzuim.  Alles wat te maken heeft met een medewerker welke arbeidsongeschikt is, komt op deze afdeling voorbij. Elke medewerker is anders en daardoor is elke ziekmelding uniek.
Sinds mei 2019 heb ik mijn eigen klantenbestand gekregen met bedrijven in verschillende branches waarvoor ik de personeel- en salarisadministratie verzorg. Het persoonlijk contact met de ondernemers en hun medewerkers vind ik erg leuk en ze kunnen met al hun vragen bij mij terecht.

Manouk Oort

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten