Er wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke vakantie-uren en bovenwettelijke vakantie-uren. Vanaf heden zul je dat ook gaan terugzien op je loonstrook in de portal HelloFlex. HelloFlex worden de reserveringen voor vakantie wordt in uren weergegeven.

Wettelijke vakantie-uren en bovenwettelijke vakantie-uren

Sinds 1 januari 2012 is er een wet voor vakantie-uren. Voor medewerkers betekent dit:

  • Dat je binnen anderhalf jaar de wettelijke vakantie-uren moet opnemen. Heb je in 2020 vakantie-uren opgebouwd, dan moet je vóór 1 juli 2021 minimaal 20 vakantiedagen hebben opgenomen.
  • Binnen vijf jaar moet je de bovenwettelijke vakantie-uren opnemen. Heb je in 2020 full-time gewerkt en recht op totaal 25 vakantiedagen per jaar, dan mag je deze tot maximaal 2025 opsparen. Daarna komen ze te vervallen.

Reserveringen opnemen

Mocht je nu vakantie hebben of eens een weekend/dag extra vrij zijn kun je wettelijke vakantie-uren opnemen. Als je reserveringen op wilt nemen, dan is het belangrijk dat je het volgende aangeeft:

  • Op welke dagen je vakantie uren wilt opnemen;
  • Hoeveel uren je op die betreffende dagen je uren wilt opnemen.

De uren worden als eerste afgehaald van de wettelijke vakantie-uren. Zodra deze alle opgenomen zijn maken we gebruik van de bovenwettelijke vakantie-uren.

Nieuwe baan en nog vakantie-uren?

Heb je een nieuwe baan en nog vakantie-uren over die je niet meer kunt opnemen? Dan krijg je deze vakantie-uren uitbetaald. Verder is het niet mogelijk om de wettelijke vakantie-uren die je niet meer kan opnemen, bij je nieuwe werkgever op te nemen. Of je de bovenwettelijke vakantie-uren mee mag nemen, hangt van je nieuwe werkgever af. Om vakantie-uren mee te nemen naar je nieuwe werkgever, heb je een verklaring van je vorige werkgever nodig. Hierin moet staan hoeveel vakantie-uren je over hebt.

Wil je meer informatie hierover of weten wat Payned payrolling voor jou kan betekenen? Neem dan contact op!

In september 2021 ben ik begonnen als assistent relatiebeheerder. Dit houdt in dat ik de personeel- en salarisadministratie verzorg voor mijn klanten. Vooral de combinatie van het directe contact met mijn klanten en hun medewerker(s) en de administratieve afhandeling spreekt mij in het bijzonder aan. Daarnaast mag ik sinds kort meedraaien op de verzuim afdeling en hoop ik mijn collega’s hierin ondersteuning te kunnen bieden in de toekomst. Het inleven in de situatie van de zieke medewerker en werkgever, en de belangen van de verschillende betrokkenen overzien is erg belangrijk. Doordat geen enkele ziekmelding hetzelfde is blijft de oplossing altijd maatwerk en dat is nou juist wat dit werk zo bijzonder maakt.

Mariska Camdzija

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten