Een G-rekening is een geblokkeerde rekening op naam van een bedrijf. Deze bankrekening wordt gebruikt door bedrijven die personeel ter beschikking stellen of die personeel inhuren; bijvoorbeeld uitzendbureaus en payrollbedrijven. Maar ook beveiligingsbedrijven, stratenmakers en aannemers maken er gebruik van.

De G-rekening is dus geblokkeerd. Dit betekent dat je met een G-rekening niet iedere willekeurige betaling kunt doen. Met deze rekening kun je namelijk alleen loonheffing betalen aan de Belastingdienst of een andere onderaannemer.

Waarom een G-rekening

De G-rekening is in het leven geroepen om inleners te beschermen tegen de gevolgen van de WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid) en tegen wanbetalingen aan de Belastingdienst aan de kant van de uitlener.

Wanneer je besluit te gaan payrollen, check dan het volgende:

 1. Is het payrollbedrijf NEN 4400-1 gecertificeerd?
 2. Krijgt het payrollbedrijf periodiek een bewijs van Goed Betalingsgedrag van de Belastingdienst?
 3. Beschikt het payrollbedrijf over een G-rekening?

De 0% risico-regeling

Per 1 juli 2012 zijn de voorwaarden waaronder inleners aansprakelijk kunnen worden gesteld gewijzigd. Ben je ondernemer en voldoe je aan deze voorwaarden, dan kun je een beroep doen op de zogeheten “disculpatie regeling” inlenersaansprakelijkheid.

Als inlenende partij word je dan nooit aansprakelijk gesteld, 100% veilig en 0% risico, ideaal! Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. Het payrollbedrijf voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid;
 2. De inlener (dat ben jij) stort 30% van het factuurbedrag incl. omzetbelasting op de G-rekening van de in het SNA- register opgenomen payrollbedrijf.
 3. De factuur van het payrollbedrijf voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt;
 4. Het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft worden vermeld;
 5. Het tijdvak van de gefactureerde prestatie duidelijk worden vermeld;
 6. De benaming of kenmerk van het werk worden vermeld;
 7. Bij betaling het factuurnummer en andere identificatiegegevens vermeld worden;
 8. Je administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens met betrekking tot de inlening, de manurenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;
 9. Je moet de identiteit van de iwerknemer kunnen aantonen;
 10. Je moet, indien van toepassing, kunnen aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

Inderdaad, dat zijn nogal wat voorwaarden. Doe je zaken met Payned, dan kom je in aanmerking voor deze 0% risicoregeling. Neem contact met ons op voor meer informatie.

In de functie van relatiebeheerder en financiële zaken heb ik heel veel geleerd bij Payned payrolling. Sinds 2017 heb ik het financiële gedeelte overgedragen aan een collega en ben mij weer meer gaan concentreren op relatiebeheer.

Geesje Tempelman

Relatiebeheer en financiële zaken

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten