Payrolling; het klinkt je als muziek in de oren. Geen gedoe meer met de personeel- en salarisadministratie, af van alle werkgeversrisico’s en zeker weten dat alles voor jou en je personeel goed geregeld is. Maar wat zijn de tarieven van payroll?

Er zit veel verschil in kosten bij payrolling. Het ene payrollbedrijf werkt met andere tarieven dan de ander. Maar let ook vooral heel goed op wat er allemaal zit verwerkt in deze payroll tarieven. Bij sommige payroll tarieven zit alles inbegrepen en bij andere payrollers moet je voor bepaalde kosten weer apart afrekenen.

Wat zijn de tarieven bij Payned?

Bij Payned hebben we alle kosten van het in dienst hebben van personeel, terug gerekend naar een opslagpercentage over het bruto uurloon van de medewerker. Dit noemen we een loonsomfactor. Hier zitten dus alle werkgeverslasten in verwerkt. Op de afbeelding is duidelijk te zien hoe deze kosten zijn opgebouwd.

Meer weten
Wil je weten wat de tarieven voor payrolling zijn in jouw situatie? Dit berekenen we graag voor je!

Verschil in branche

Het tarief wat je betaald voor payrolling hangt af van een aantal verschillende factoren.

Denk hierbij aan zaken als bijvoorbeeld de branche waarin je actief bent (cao die moet worden toegepast), het aantal gewerkte uren door de medewerkers en het ziekteverzuim.

Verschil in ‘soort’ medewerker

Daarnaast zit er ook nog verschil in medewerkers. Vaak heb je een aantal studenten in dienst en een aantal reguliere medewerkers. Ook hier zijn verschillende tarieven voor.

Geen volledig jaar kosten bij payrolling!

Waar ondernemers zich vaak in vergissen als ze de tarieven van payrolling vergelijken met de verloning in eigen beheer, is dat je bij payrolling geen 52 weken per jaar kosten hebt. We noemen dit ‘improductiviteit’; de momenten waarop een medewerker niet productief is, maar je bij de verloning in eigen beheer een medewerker wel door moet betalen. Bij payrolling ontvang je op deze momenten geen factuur. Denk hierbij aan ziekte van een medewerker, feestdagen, vakantie, bijzonder verlof, kort verzuim, etc. Lees hiervoor ook de blog ‘Wat kost payrolling op jaarbasis?’

In mijn rol als commercieel directeur ben ik eindverantwoordelijk voor het sales-team en alle commerciële zaken binnen het bedrijf. Weten wat er echt bij een ondernemer speelt, dat vind ik enorm belangrijk. Dat vormt de basis van een goed advies en een langdurige samenwerking.

Benieuwd geworden? Neem dan contact met mij op. Kwaliteit bewijst zichzelf!

Sander Bennink

Commercieel directeur

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten