Er zijn veel verschillende contracten die je een medewerker kunt aanbieden. Wat voor contract krijgt je medewerker wanneer hij/zij op de payroll komt?

Contracten nieuwe medewerkers

Medewerkers die nieuw in dienst komen bij Payned, kunnen een payroll contract aangeboden krijgen voor een half jaar waarin een ‘uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)’ is opgenomen. Dit betekent dat er geen urenverplichting is opgenomen. Velen vergelijken dit met een 0-urencontract. Echter is dat het niet! Lees hiervoor ook onze blog: ‘Het nul urencontract’.

Medewerkers met een ULV contract hebben wel recht op alle arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan loondoorbetaling bij ziekte. Hierbij wordt gekeken naar wat een medewerker gemiddeld heeft gewerkt in de 13 weken voorafgaand aan de eerste ziektedag.

Medewerkers met een ULV contract bouwen ook gewoon pensioen op.

Vervolg contracten medewerkers

Na dit ULV contract krijgt een medewerker een contract aangeboden voor bepaalde tijd, meestal voor de duur van een jaar.

Hierbij wordt gekeken naar wat een medewerker in het eerste half jaar heeft gewerkt. Op basis daarvan wordt samen met jou als werkgever een bepaald aantal uren bepaald die we de medewerker aanbieden in het contract.

Bij Payned kunnen we medewerkers in totaal 6 contracten in 4 jaar tijd aanbieden. Hierna moet een medewerker een vast contract aangeboden krijgen. Waar veel payrollbedrijven dit niet doen, kan dit wel bij Payned!

Contracten bestaande medewerkers

Medewerkers die al bij je in dienst zijn en door Payned worden overgenomen, krijgen minimaal hetzelfde contract met minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden aangeboden. Medewerkers mogen er nooit op achteruitgaan.

Dit betekent ook dat medewerkers die al een contract hebben voor onbepaalde tijd, dit ook krijgen bij Payned.

Het is dus mogelijk om je volledige personeelsbestand onder te brengen bij Payned, waarbij je er zeker van bent dat je personeel er niet op achteruit gaat. Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

In mijn rol als commercieel directeur ben ik eindverantwoordelijk voor het sales-team en alle commerciële zaken binnen het bedrijf. Weten wat er echt bij een ondernemer speelt, dat vind ik enorm belangrijk. Dat vormt de basis van een goed advies en een langdurige samenwerking.

Benieuwd geworden? Neem dan contact met mij op. Kwaliteit bewijst zichzelf!

Sander Bennink

Commercieel directeur

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten