Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er een definitie van de oproepovereenkomst in de wet opgenomen.

Onder een oproepovereenkomst wordt verstaan een arbeidsovereenkomst waarin de arbeidsomvang niet is vastgesteld als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste één maand, of ten hoogste een jaar wanneer het recht op loon gelijkmatig is verspreid over dat jaar. Van een oproepovereenkomst is tevens sprake wanneer de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten.

Oproeptermijn

Een werkgever is verplicht een oproepkracht minstens vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden persoonlijk op te roepen. Deze oproep moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan. In het geval een werkgever binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden afzegt of de tijden wijzigt van de oproep, heeft de oproepkracht recht op loon over de periode waarvoor hij oorspronkelijk was opgeroepen. Bij cao kan een kortere termijn dan vier dagen worden afgesproken, maar deze termijn mag niet korter dan 24 uur zijn.

Aanbod vaste arbeidsomvang

Nadat de oproepovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, is de werkgever verplicht de oproepkracht.

het een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang in de afgelopen twaalf maanden. De oproepkracht heeft vervolgens een maand de tijd om het aanbod te aanvaarden. Weigert hij/zij deze, dan moet de werkgever na twaalf maanden opnieuw een urenaanbod doen.

Wil je meer weten over een oproepovereenkomst of over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) Lees meer in onze blogs of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

In mijn rol als commercieel directeur ben ik eindverantwoordelijk voor het sales-team en alle commerciële zaken binnen het bedrijf. Weten wat er echt bij een ondernemer speelt, dat vind ik enorm belangrijk. Dat vormt de basis van een goed advies en een langdurige samenwerking.

Benieuwd geworden? Neem dan contact met mij op. Kwaliteit bewijst zichzelf!

Sander Bennink

Commercieel directeur

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten