Het STAP-budget is een subsidie in de kosten voor opleidingen, cursussen en trainingen.

Medewerkers mogen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Medewerkers en werkzoekenden mogen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

Meer kansen ontwikkelen

Met het geld uit het STAP-budget kan je een cursus, training of opleiding volgen. De overheid wil met het budget medewerkers de mogelijkheid bieden om zich meer te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werk verandert snel. Steeds meer werk is digitaal, hierdoor komen er nieuwe banen bij en andere banen verdwijnen. Medewerkers krijgen de kans om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden.

Aanvragen?

Je kunt STAP-budget voor een opleiding krijgen als je:

  • Je leeftijd is tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
  • Je werkt in loondienst
  • Je bent een burger van de EU
  • De afgelopen twee jaar ben je minstens zes maanden voor de volksverzekeringen verzekerd geweest
  • In het jaar van aanvraag heb je niet eerder een STAP-budget hebt ontvangen
  • Je ontvangt momenteel geen studiefinanciering, een lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen

De DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) houdt een register (scholingsregister) bij met opleidingen waarvoor mensen STAP-budget kunnen aanvragen. Het budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan.

Bij vragen of opmerkingen, mail of bel mij gerust.

Gerelateerde blogberichten