Nettoloonafspraken maken is toegestaan, maar het maken van nettoloonafspraken heeft nadelen, want het nettoloon moet wel gebruteerd worden, zodat er de juiste loonheffing en premies worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Verschil bruto- en nettoloon

Als werkgever betaal je jouw medewerker elke periode salaris. Over het totaalbedrag worden er niet alleen belastingen betaald, maar ook bepaalde premies, bijvoorbeeld verzuimverzekering en arbodienst. Het verschil tussen bruto en netto heeft te maken met de belasting die moet worden afgedragen.

Het verschil tussen bruto- en nettoloon: bruto is het salaris zoals afgesproken en vastgelegd in het contract. Het nettoloon is het bedrag dat jouw medewerker uiteindelijk op zijn of haar bankrekening gestort krijgt. Bij Payned zorgen wij dat we dit goed regelen én daarom werken wij met brutoloon afspraken.

Nadeel nettoloonafspraken

Het is verstandig om met de medewerker een bruto uurloon af te spreken. Voor jou als werkgever is het zeker nadelig om nettoloonafspraken te maken, want de bruto kosten van het nettoloon is afhankelijk of de medewerker wel of geen loonheffingskorting en aantal uren wat de medewerker werkt etc.

Wat is loonheffingskorting?

Loonheffingskorting is een korting die elke medewerker bij één werkgever mag toepassen.  Als een medewerker twee werkgevers heeft, dan mag hij/zij bij één van de werkgevers de korting toepassen, deze werkgever heeft dan fiscaal het meeste voordeel. Deze heffingskorting is een korting op belasting. Hierdoor hoeft de medewerker minder belasting over loon te betalen.

Bruteren

Het omrekenen van nettobedragen naar brutobedragen wordt bruteren of brutering genoemd. Spreek je als werkgever met je medewerker een nettoloon af, dan moet je het loon altijd bruteren.

Gevaar van nettoloonafspraken
Indien je met je medewerker nettoloonafspraken maakt en de medewerker vervolgens wisselende uren maakt, zal ook het bruto uurloon fluctueren en dat betekent dat je niet vooraf weet wat de medewerker per uur kost. Bij vragen of opmerkingen, mail of bel mij gerust.
Vrijblijvend adviesgesprek

Vanaf 2000 heb ik een schat aan ervaring opgedaan in de payrollbranche. Als eindverantwoordelijke voor Payned payrolling vanaf 2007. Ik gebruik mijn kennis en ervaring om ondernemers te adviseren over hun personeelsbeleid en de mogelijkheden van payrolling hierin. Persoonlijk contact en een “handen uit de mouwen” mentaliteit spreken mij erg aan. Ook eens praten over wat payrolling voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op. Uiteraard geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen!

Rolf Tempelman

Algemeen directeur

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten