Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe horeca cao in en deze loopt tot 31 december 2020. Door deze cao worden de maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans beter toepasbaar.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans hakt er behoorlijk in bij horecaondernemers. In de wet zijn maatregelen opgenomen die het voor ondernemers aantrekkelijker maken om medewerkers eerder een vast contract aan te bieden. In de horeca is deze wet moeilijk toe te passen. Hier wordt veel gewerkt met oproepkrachten. Gelukkig is daar vanaf januari de nieuwe horeca cao.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  1. Per 1 januari 2020 3% loonsverhoging. Dit geldt voor alle medewerkers die op 31 december 2019 een loon hebben tussen basis en eindloon van de huidige cao-loontabel. De prestatieverhoging wordt dan wel per direct afgeschaft.
  2. Medewerkers met een loon boven het eindloon ontvangen per 1 juli 2020 een eenmalige uitkering van € 100,-. Voorwaarde is dat er 3 jaren daarvoor geen bruto loonsverhoging buiten de cao is toegekend.
  3. De medewerker wordt eerder vakkracht. Dit komt doordat een vakdiploma en ervaring bij een andere werkgever ook meetellen.
  4. De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst is verkort van 4 dagen naar 24 uren van tevoren.
  5. Voor seizoenen is de tussenpoos in de keten van bepaalde tijd contracten verkort van maximaal 6 maanden tot maximaal 3 maanden. Het is seizoenswerk als het werk voor die ene seizoenkracht minder dan 9 maanden in een jaar beschikbaar is. Hierdoor ontstaat geen contract voor onbepaalde tijd.
  6. Bij omstandigheden van seizoen en afhankelijkheid van klimaat en natuur zijn nieuwe verplichtingen uit de WAB niet van toepassing. Denk hierbij aan de oproeptermijn, het extra uitbetalen als een oproep last minute wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden.
  7. Uitsluitend voor de nieuwe invalkracht nul-uren kan nog het principe ‘geen werk, geen loon’ toegepast worden. Voor deze invalkracht geldt dat hij zelf een opzegtermijn van een dag heeft. Maar ook voor die invalkracht geldt dat na elke 12 maanden een verplicht WAB-aanbod moet worden gedaan voor een vast arbeidsomvang met loonbetaling.

Wil je meer informatie hierover of weten wat Payned payrolling voor jou kan betekenen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten