Wat moet u doen wanneer er een deurwaarder aan uw deur staat met een loonbeslag? Misschien heeft u medewerkers in dienst die hun privé rekeningen niet kunnen betalen. Het kan hier gaan om telefoonrekeningen, de premie van de zorgverzekering, etc.

 

Na herhaaldelijke aanmaningen via de post aan de medewerker kan er uiteindelijk beslist worden, na toestemming van de rechter, om beslag te leggen op het loon van de medewerker. Wat zijn de verplichtingen voor u als werkgever op het moment dat er beslag wordt gelegd op het loon van één van uw medewerkers?

Wanneer mag een deurwaarder een loonbeslag indienen?

Voordat een deurwaarder naar de werkgever mag gaan om een loonbeslag in te dienen, moet er wel aan de wettelijke voorwaarden zijn voldaan. Een belangrijke vereiste is dat de werknemer op de hoogte is van de schuld. Dit kan door middel van brieven en aanmaningen. Daarnaast zal de schuldeiser naar de rechter moeten gaan. Pas als er een vonnis van de rechter is, dan mag de deurwaarder beslag op het loon of de uitkering leggen.

Beslagexploot

Het beslagexploot is het officiële document dat nodig is om beslag te kunnen leggen. Deze wordt afgegeven door de gerechtsdeurwaarder die daarnaast een vragenlijst zal overhandigen. Als werkgever bent u verplicht de vragenlijst binnen vier weken in te vullen en ondertekend terug te sturen naar de deurwaarder. Het is essentieel dat u als werkgever voldoet aan uw juridische verplichtingen. Zo niet, dan loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de gehele schuld van uw werknemer.

Periodieke inhouding

Aan de hand van het exploot dient u periodiek een inhouding te doen op het loon van de betreffende werknemer en deze af te dragen aan het incassobureau. Het beslag geldt niet alleen voor het reguliere salaris, maar ook voor bijvoorbeeld vakantiegeld en bonussen.

Beslagvrije voet

Op het gehele loon kan beslag worden gelegd, veelal wordt er een beslagvrije voet vastgesteld. De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd en hangt onder andere af van de gezinssituatie. Op deze beslagvrije voet kan door een schuldeiser geen beslag worden gelegd.

Meerdere schuldeisers

Ook wanneer er meerdere schuldeisers zijn die beslag willen leggen op het loon van de werknemer, is de werkgever verplicht om alle formulieren die hij van hen heeft ontvangen in te vullen. Schuldeisers die voorrang hebben bij een loonbeslag zijn de Belastingdienst, het UWV en de gemeente.
Ben ik hier vanaf als ik ga payrollen?
Ja zeker. Wanneer uw medewerkers bij ons op de loonlijst staan, zijn wij juridisch werkgever. Dit betekent dat schuldeisers bij Payned moeten zijn wanneer er beslag moet worden gelegd op het loon van één van uw medewerkers. Wij regelen dit verder en u heeft er geen omkijken meer naar. Wilt u meer weten over het doorvoeren van een loonbeslag of wilt u graag eens weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op!

In de functie van relatiebeheerder en financiële zaken heb ik heel veel geleerd bij Payned payrolling. Sinds 2017 heb ik het financiële gedeelte overgedragen aan een collega en ben mij weer meer gaan concentreren op relatiebeheer.

Geesje Tempelman

Relatiebeheer en financiële zaken

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten