Iedere werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Deze beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Hoe ziet zo’n RI&E er uit en hoe stel je deze op?

Het opstellen van een RI&E kun je zelf doen met je bedrijf. Dit is de taak van de preventiemedewerker. Dit is iemand die zich in het bedrijf bezig houdt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In grotere bedrijven (meer dan 25 medewerkers) moet hier iemand voor zijn aangewezen.

Inventarisatie RI&E

De eerste stap van het uitvoeren van een RI&E is het maken van een lijst met de risico’s binnen je bedrijf. Dit is de inventarisatie. Wanneer je de volgende categorieën langs gaat, heb je een zo volledig mogelijke beschrijving van alle risico’s die voorkomen bij jou op de werkplek.

  • Fysieke risico’s / ergonomie: Tillen, kracht zetten, werken in een bepaalde houding, beeldschermwerk, lang staan.
  • Psychosociale risico’s: Stress, werkdruk, emotioneel zwaar werk.
  • Veiligheidsrisico’s / omgevingsrisico’s: Valgevaar, snijgevaar, gevaarlijke stoffen, werken in hitte of kou, lawaai.

Evaluatie

Vergelijk alle risico’s met elkaar en zet ze op volgorde van belangrijk naar minder belangrijk. Dit kan je helpen bij het Plan van Aanpak. Hiervoor zou je ook een vragenlijst kunnen verspreiden onder de medewerkers om te evalueren hoe zij deze risico’s ervaren.

Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak geef je aan welke maatregelen genomen gaan worden om de risico’s op te lossen. Ga alle risico’s bij langs en geef aan hoe je deze aan gaat pakken. Welke maatregelen ga je treffen? Wat is daarvoor nodig? Wie gaat ermee aan de slag en wanneer? Geef ook duidelijk aan binnen welke termijn de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Toetsen van RI&E
In veel gevallen is het van belang om je RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst / deskundige. Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Er zijn uitzonderingen op deze toetsing. Meer weten? Vraag een vrijblijvend payroll adviesgesprek aan.
Vrijblijvend adviesgesprek

In de functie van relatiebeheerder en financiële zaken heb ik heel veel geleerd bij Payned payrolling. Sinds 2017 heb ik het financiële gedeelte overgedragen aan een collega en ben mij weer meer gaan concentreren op relatiebeheer.

Geesje Tempelman

Relatiebeheer en financiële zaken

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten