Een nul uren contract is een flexibel contract waarin geen afspraken worden gemaakt over het aantal te werken uren. Het klinkt aantrekkelijk, maar er zijn wel een aantal aandachtspunten waar je goed op moet letten.

Minimaal 3 uren per oproep betalen

Wanneer je een medewerker met een nul uren contract oproept, moet je minimaal drie uur per oproep betalen. Ook wanneer de medewerker maar 1 uur werkt. Je bent dan verplicht om minimaal drie uur te betalen.

Rechtsvermoeden

Medewerkers met een nul uren contract bouwen wel rechten op. Dit heet het rechtsvermoeden. Zodra er een patroon ontstaat in uren of werkdagen, kan een medewerker met succes vaste uren opeisen.

Payned heeft hier een mooie oplossing voor; we sluiten dit uit door medewerkers de eerste 6 maanden een ULV contract aan te bieden. Wat dit ULV contract exact inhoud, lees je in onze blog ‘Het ULV (Uitsluitsel Loondoorbetalinsgverplichting) contract’.

Ziekte en verlof nul uren contract
Wanneer een medewerker met een nul uren contract ziek wordt, moet je het loon doorbetalen. Je bent verplicht om minimaal 70% van het salaris over de ingeroosterde uren uit te betalen. Als dit bedrag minder is het minimumloon, dan moet je het minimumloon overmaken. Ook heeft de medewerker recht op een vakantietoeslag van 8% van het bruto salaris en op betaalde vakantiedagen naar rato van het aantal gewerkte dagen.

Beëindiging nul uren contract

Een nul uren contract kun je niet zomaar beëindigen. Je bent gebonden aan de arbeidsovereenkomst die je hebt met de medewerker. Deze is alleen beëindigd als deze van rechtswege afloopt of volgens de ontslagregels is opgezegd.

Het klinkt mooi, een nul uren contract zonder verplichtingen, maar dat is niet helemaal waar. Houd hier rekening mee voor je een medewerker een contract aanbied.

Meer weten? Vraag eens een vrijblijvend adviesgesprek aan! We vertellen je graag meer over de verschillende contractvormen.

Sinds juni 2018 ben ik werkzaam als relatiebeheerder bij Payned. De eerste periode had ik vooral een ondersteunde rol voor mijn collega’s. Ik hielp hun waar nodig met hun dagelijkse werkzaamheden. Vervolgens ben ik in februari 2019 lid geworden van het team verzuim.  Alles wat te maken heeft met een medewerker welke arbeidsongeschikt is, komt op deze afdeling voorbij. Elke medewerker is anders en daardoor is elke ziekmelding uniek.
Sinds mei 2019 heb ik mijn eigen klantenbestand gekregen met bedrijven in verschillende branches waarvoor ik de personeel- en salarisadministratie verzorg. Het persoonlijk contact met de ondernemers en hun medewerkers vind ik erg leuk en ze kunnen met al hun vragen bij mij terecht.

Manouk Oort

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten