Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.

Wanneer heb ik recht op het loonkostenvoordeel?

Je hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die onder een van de onderstaande drie doelgroepen valt:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • werknemers met een arbeidshandicap
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Om het LKV te ontvangen heb je eerst een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig.

Je kunt 1 loonkostenvoordeel per medewerker krijgen. Wanneer je bijvoorbeeld een oudere werknemer in dienst neemt die arbeidsbeperkt is, dan krijg je daarvoor 1 LKV.

Hoeveel bedraagt het LKV

Dit hangt af van de doelgroep waarbij de werknemer hoort.

Oudere werknemers (56 jaar en ouder) € 3,05 per verloond uur en max. € 6.000 per jaar
Werknemers met een arbeidshandicap € 3,05 per verloond uur en max. € 6.000 per jaar
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 per verloond uur en max. € 2.000 per jaar
Recht op het lager-inkomensvoordeel?
Wanneer het loonkostenvoordeel hoger of even hoog is als het lage-inkomensvoordeel, krijg je alleen het LKV. Is het lage-inkomstenvoordeel hoger, dan krijg je alleen dat uitbetaald. Meer weten? Vraag eens een vrijblijvend adviesgesprek aan!
Vrijblijvend adviesgesprek

In september 2021 ben ik begonnen als assistent relatiebeheerder. Dit houdt in dat ik de personeel- en salarisadministratie verzorg voor mijn klanten. Vooral de combinatie van het directe contact met mijn klanten en hun medewerker(s) en de administratieve afhandeling spreekt mij in het bijzonder aan. Daarnaast mag ik sinds kort meedraaien op de verzuim afdeling en hoop ik mijn collega’s hierin ondersteuning te kunnen bieden in de toekomst. Het inleven in de situatie van de zieke medewerker en werkgever, en de belangen van de verschillende betrokkenen overzien is erg belangrijk. Doordat geen enkele ziekmelding hetzelfde is blijft de oplossing altijd maatwerk en dat is nou juist wat dit werk zo bijzonder maakt.

Mariska Camdzija

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten