Als werkgever loopt u het risico dat een medewerker arbeidsongeschikt raakt. Op dat moment ligt het werk stil, maar het loon van de werknemer moet gewoon worden doorbetaald. Om de kosten hiervan te dekken sluiten veel ondernemers een verzuimverzekering af.

Een verzuimverzekering dekt de personeelskosten als uw medewerker ziek wordt. Als wverzuimverzekering-1erkgever bent u wettelijk verplicht om de eerste twee jaar van ziekte minimaal 70% van het salaris door te betalen.

In veel cao’s is zelfs afgesproken dat tot 100% van het salaris doorbetaald moet worden. Een verzuimverzekering kan daarom van groot belang zijn om de kosten te beperken.

Wat moet de medewerker weten?

Afhankelijk van de cao waar u onder valt, kan het inkomen van de medewerker dalen als hij/zij ziek wordt. Als het inkomen met 30% daalt bij ziekte, kan dat voor veel medewerkers problemen opleveren. Daarom is het voor een medewerker van belang om te weten wat er bij ziekte aan hem/haar wordt uitgekeerd.

Zet daarom in de arbeidsovereenkomst hoeveel procent de medewerker doorbetaald krijgt en of er bijvoorbeeld een wachtdag van toepassing is. Zo voorkomt u vervelende discussies.

Premie en voorwaarden

Bij ziekte betaalt de verzekering niet direct uit. Er is eigenlijk altijd een eigen risico van toepassing. Dit verschilt van één week tot enkele maanden. Dit betekent dat de verzekering de eerste weken van ziekte niet betaald maar de werkgever het salaris gewoon moet doorbetalen. Vanzelfsprekend heeft een hoog eigen risico invloed op de premie.

Kijk ook goed wát nu precies verzekerd is. Is alleen het salaris van de medewerker gedekt of ook alle werkgeverslasten? Ook hierbij geldt; hoe minder u verzekert des te goedkoper de verzekering.

Of… Alle personele risico’s uitbesteden
Aan een payrollbedrijf zoals Payned bijvoorbeeld. Door te gaan payrollen zet u onder andere deze verantwoordelijkheid buiten de deur. Een payrollbedrijf betaald de medewerkers precies volgens de cao door. Bovendien heeft u géén eigen risico bij ziekte en heeft u zeker weten geen personeelskosten totdat de medewerker weer aan het werk kan.

In september 2021 ben ik begonnen als assistent relatiebeheerder. Dit houdt in dat ik de personeel- en salarisadministratie verzorg voor mijn klanten. Vooral de combinatie van het directe contact met mijn klanten en hun medewerker(s) en de administratieve afhandeling spreekt mij in het bijzonder aan. Daarnaast mag ik sinds kort meedraaien op de verzuim afdeling en hoop ik mijn collega’s hierin ondersteuning te kunnen bieden in de toekomst. Het inleven in de situatie van de zieke medewerker en werkgever, en de belangen van de verschillende betrokkenen overzien is erg belangrijk. Doordat geen enkele ziekmelding hetzelfde is blijft de oplossing altijd maatwerk en dat is nou juist wat dit werk zo bijzonder maakt.

Mariska Camdzija

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten