Een bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens werk, waarbij de medewerker schade oploopt.

Een ongeluk kan gebeuren tijdens werktijd of tijdens de pauze. Op een bedrijfsongeval zit niemand wachten, toch zit een ongeluk in een klein hoekje.

Voorbeelden van een bedrijfsongeval:

  • De medewerker is gevallen over losse kabels en heeft letsel
  • De medewerker glijdt uit over een gladde vloer op kantoor
  • De medewerker valt van een ladder, omdat deze niet stabiel stond

Bedrijfsongeval melden

Heeft de medewerker letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval? Dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk te melden. De medewerker moet dit melden bij de inlener en bij Payned. Als de medewerker niet in staat is om een bedrijfsongeval te melden, dan dient de inlener dit te regelen.

Naast een interne melding is het soms nodig om een melding te doen bij de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Welzijn). Dit is de instantie die toezicht houdt op de veiligheid van een bedrijf. Als werkgever ben je verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Welzijn). De Inspectie beslist vervolgens of het ongeval wordt onderzocht.

Als werkgever ben je verplicht een arbeidsongeval te melden bij SZW (Sociale Zaken en Welzijn) wanneer er sprake is van:

  • Blijvend letsel
  • Dodelijke afloop
  • Ziekenhuisopname

Neem direct contact op met het telefoonnummer: 0800-5151. De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Welzijn) is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Maak je geen melding na een bedrijfsongeval, dan overtreed je de Arbeidsomstandighedenwet, je kunt een forse boete krijgen. Deze wet is voor werkgevers en medewerkers, zodat beide partijen meer duidelijkheid krijgen over rechten en plichten op het gebied van veilig en gezond werken.

Eigen schuld?

Was het ongeval de schuld van de medewerker? Dan is de werkgever niet aansprakelijk voor de schade. De medewerker is alleen aansprakelijk bij opzet.

De werkgever moet bewijzen dat er sprake was van opzet, maar dat is vaak niet makkelijk. Immers beslist de rechter of de medewerker het ongeluk veroorzaakte door opzet.

Risico tijdens werktijd

Er is een risico dat een medewerker schade oploopt in het verkeer “tijdens werktijd”. Als werkgever kun hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Denk daarbij aan claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade.

Wanneer de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor schade in het verkeer, dan is het niet mogelijk om beroep te doen op de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). Dit komt doordat de schade met of door motorrijtuigen expliciet is uitgesloten. De WEGAM-verzekering biedt dekking, zelfs wanneer de schuld van een ongeval bij de werknemer ligt.

Heb je nog vragen na het lezen van deze blog? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Sinds 2019 ben ik management assistent bij Payned payrolling.

Als management assistent ben ik een duizendpoot en probeer ik mijn collega’s zoveel mogelijk te ondersteunen en mee te denken, maar vooral vooruit te denken. Ik richt me onder andere op agendabeheer, voorbereiden van vergaderingen, notuleren en het coördineren en faciliteren van bijeenkomsten.

Voor het plannen van een afspraak, neem gerust contact op 0522 – 746 746.

Sharona Laurier

Management assistent

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten