Je hebt een aantal medewerkers in dienst die allemaal een paar uurtjes per week werken. Nadat de medewerkers gewerkt hebben, betaal je ze contant uit. Net zo gemakkelijk, dan heb je hier meteen mee afgerekend. Al dat gedoe met salarisverwerking..

Sinds 1 januari 2015 mag dit niet meer. Dan moet in ieder geval het salarisgedeelte dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon per bank overgemaakt worden. Zorg daarom voor een goede salarisverwerking. Weten hoe Payned dit voor je regelt? Vraag dan eens een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Ontduiking WML en schijnconstructies

De regel wordt ingevoerd om daarmee ontduiking van het wettelijk minimumloon en schijnconstructies tegen te gaan. Met het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS), kan een aantal constructies waarmee de regels voor de arbeidsmarkt worden ontweken, worden tegengegaan.

Verrekeningen

Werkgevers mogen geen verrekeningen met het minimumloon toepassen. Het verrekenen van huisvesting of ziektekostenpremies met het minimumloon is een bekende constructie om de regels omtrent salarisverwerking te omzeilen. Echter wordt dit nu wettelijk onmogelijk gemaakt.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Inspectie SZW werkt aan een eerlijk, gezond en veilig werkklimaat. Tijdens onderzoeken stuit de Inspectie SZW regelmatig op overtreding van de cao voorwaarden. In de nieuwe wet krijgt de Inspectie dan ook de bevoegdheid om deze informatie door te geven aan cao-partijen.

Loonstroken zorgen voor eerlijk loon

Om eerlijk loon te kunnen handhaven is een loonstrookje van groot belang. Tijdens een inspectie blijkt soms dat deze niet beschikbaar zijn of totaal niet kloppen. In de WAS wordt vastgelegd waar het loonstrookje aan moet voldoen.

Uw boekhouder zal er blij mee zijn
Voor een boekhouder is het erg lastig om contante netto bedragen terug te rekenen naar een bruto uurloon en naar het bruto werkgeversloon. Bij Payned snappen we dit. Maar we weten ook dat ondernemers zo min mogelijk gedoe willen. We hebben veel ervaring met de overgang van het ‘netto loonzakje’, naar uitbetaling via de bank. Kortom; bij Payned weet je zeker dat je medewerkers het juiste salaris op de juiste manier uitbetaald krijgen.
Neem contact op

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten