Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim in het MKB lager is dan bij grote bedrijven. Medewerkers van een MKB ondernemer zijn wel wat langer ziek. Het lagere ziekteverzuim is vermoedelijk te wijten aan de grotere betrokkenheid en sociale controle in het bedrijf.

Arbeidsongeschikte medewerkers zorgen voor extra werkdruk binnen het MKB bedrijf. Vaak is de bedrijfsomvang zodanig dat de werkzaamheden van de zieke medewerker terecht komen op de schouders van de ondernemer. Dit terwijl deze nu juist extra aandacht zou moeten geven aan zijn of haar zieke medewerker..

Het risico van ziekteverzuim

Wanneer medewerkers langdurig ziek zijn en bepaalde procedures gevolgd moeten worden blijkt het MKB bedrijf hierin behoorlijk tekort te schieten. Risico’s hiervan zijn onder andere:

  • Medewerkers die te lang zonder de juiste diagnose en hulp thuis zitten;
  • Onnodig hoge kosten;

En bovendien:

  • Als een medewerker twee jaar ziek is, en de juiste stappen zijn niet doorlopen, bestaat de kans dat het dienstverband nog niet beëindigd kan worden en de ondernemer langer moet doorbetalen.

De verzuimverzekering

Veel korte ziektegevallen, denk daarbij aan griep, verkoudheid of een kneuzing, vallen vaak onder het eigen risico van de verzuimverzekering van de ondernemer.

Wist je dat 80% van alle ziektegevallen niet gedekt is door de verzuimverzekering?

Vaak is de ondernemer dus wel verzekerd maar kan nauwelijks aanspraak maken op een uitkering vanwege de korte duur van de ziekte.

Ondernemers die payrollen zijn niet alleen verlost van het volledige ziekterisico, maar besteden ook de professionele opvolging van ziekte uit. Een zieke medewerker meldt zich in dat geval ziek bij de ondernemer maar ook bij het payrollbedrijf.

Controle en re-integratie
Het payrollbedrijf doet steeksproefgewijs controles of voert deze uit omdat er signalen zijn opgevangen dat dit nodig is. Deze signalen kunnen zowel positief als negatief zijn. De gehele procedure tijdens ziektegevallen wordt bewaakt door het payrollbedrijf. Ook de kosten zijn voor rekening van het payrollbedrijf. In de praktijk blijkt dat deze gerichte aanpak bijdraagt aan een spoedig herstel van de medewerker en zorgt voor een lager ziekteverzuim binnen een bedrijf. Als je payrollt dan kost de ziekte weliswaar geen geld, maar het gemis van een arbeidskracht is natuurlijk ook niet plezierig. Een payrollbedrijf zorgt dus goed voor haar medewerkers, ook bij ziekte!
Neem contact op

Sinds juni 2018 ben ik werkzaam als relatiebeheerder bij Payned. De eerste periode had ik vooral een ondersteunde rol voor mijn collega’s. Ik hielp hun waar nodig met hun dagelijkse werkzaamheden. Vervolgens ben ik in februari 2019 lid geworden van het team verzuim.  Alles wat te maken heeft met een medewerker welke arbeidsongeschikt is, komt op deze afdeling voorbij. Elke medewerker is anders en daardoor is elke ziekmelding uniek.
Sinds mei 2019 heb ik mijn eigen klantenbestand gekregen met bedrijven in verschillende branches waarvoor ik de personeel- en salarisadministratie verzorg. Het persoonlijk contact met de ondernemers en hun medewerkers vind ik erg leuk en ze kunnen met al hun vragen bij mij terecht.

Manouk Oort

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten