De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. Je kunt gebruik maken van de KOR als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000, – omzet in 1 kalenderjaar hebt.

KOR

De KOR is een btw-vrijstelling. Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen aan je klanten. Ook doe je geen btw-aangifte meer en kan je geen btw meer terugvragen over kosten en investeringen. Je kunt de KOR pas aanvragen als je ondernemer bent en een btw-identificatienummer hebt ontvangen van de Belastingdienst.

Voor het in aanmerking komen voor de btw-regeling zijn er de volgende voorwaarden:

  • Je bent ondernemer voor de btw. Je bent btw-ondernemer als je zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent
  • Je bedrijf is in Nederland gevestigd, of je hebt hier een vaste inrichting
  • Je hebt een maximale omzet van € 20.000, – per kalenderjaar
  • Je mag geen btw aftrekken als je gebruik maakt van de nieuwe kleine ondernemersregeling

Duur van de KOR?

In principe maak je minstens drie jaar lang gebruik van de kleine ondernemersregeling, tenzij je een kalenderjaar meer dan € 20.000, – aan omzet draait. Dit moet je direct doorgeven. Je kunt niet tussentijds stoppen. Ook niet als je een grote investering wilt doen en dus de btw wilt kunnen aftrekken.

Overschrijden van grens

Maak je meer dan € 20.000, – omzet in een kalenderjaar? Je moet je dan direct afmelden voor de KOR. Vanaf de levering waarmee je de 20.000 euro-grens overschrijdt ga je btw in rekening brengen. Vanaf dat moment moet je ook weer de normale btw-administratie bijhouden. De omzet vóór overschrijding blijft vrij van btw. De volgende 3 jaar kun je geen gebruik maken van de regeling.

Voor- en nadelen

De kleineondernemersregeling heeft soms voordelen, zoals de verlaging van de administratieve lasten. Je hoeft namelijk geen btw-aangifte te doen. Daarmee vervalt de btw-administratie. Belangrijk is wel dat het voeren van een administratie voor de inkomstenbelasting wel verplicht is. Verder zijn de prijzen voor particuliere klanten lager doordat er geen btw doorberekend wordt.

Bij een jaaromzet dat steeds fluctueert boven of onder de € 20.000, – per jaar, is deelname aan de kleineondernemersregeling mogelijk alleen wellicht niet wenselijk. Mocht de jaaromzet boven de € 20.000, -uitkomen, kan jij de komende drie jaar niet meer deelnemen aan de KOR. Het is de bedoeling om goed te kijken naar de verwachte jaaromzet voor de komende jaren. Er kan niet jaarlijks besloten worden of jij opnieuw deelneemt aan de KOR-regeling. Andere nadelen zijn dat er geen btw teruggevraagd kan worden aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld bij investeringen of zakelijke kosten.

Weten wat Payned voor je kan betekenen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten