Payned regelt alles omtrent je personeel. Payrolling is het juridisch overdragen van je medewerkers aan een payroll dienstverlener om ze vervolgens exclusief (dus alleen door jou) terug te huren van de payroller. Payrolling gaat dus veel verder dan alleen het uitbesteden van de personeel- en salarisadministratie.

Verantwoordelijk

Het payrollbedrijf is verantwoordelijk is voor alle wettelijke verplichtingen die het werkgeverschap met zich meedraagt. Het bedrijf is dus ook verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte, de verzekeringen voor je personeel en het pensioen.

Alle kosten die het in dienst hebben van personeel met zich meebrengt, rekenen we terug naar een opslagpercentage over het bruto uurloon van de medewerker. Een loonsomfactor noemen we dit.

In de loonsomfactor van Payned zit het volgende verwerkt:

 • Het aantal vakantiedagen zoals vermeld in jullie cao;
 • Het percentage vakantiegeld zoals vermeld in jullie cao;
 • Betaling loonbelasting en alle overige werkgeverslasten;
 • Het volledige ziekterisico, dus zonder eigen risico;
 • Loondoorbetaling bij ziekte gedurende twee jaar;
 • Feestdagen;
 • Kort verzuim;
 • Bijzonder verlof;
 • De arbodienst en alle hieraan verwante verplichtingen, zoals Wet Verbetering Poortwachter;
 • Scholingsbijdrage volgens jullie branche;
 • Pensioen met 12% premieopbouw;
 • De volledige administratie, zoals naleving van jullie branche cao, contractbeheer, salarisstroken, jaaropgaven en urenverwerking;
 • Te allen tijde gratis P&O advies van jullie vaste relatiebeheerder of onze jurist.

Wist je dat..

De opdrachtgevers van Payned ons waarderen om onze transparantie en betrouwbaarheid? Iets waar we trots op zijn. Lees hier wat onze opdrachtgevers nog meer over ons zeggen.

Wil je weten waarmee we je kunnen helpen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Vanaf 2000 heb ik een schat aan ervaring opgedaan in de payrollbranche. Als eindverantwoordelijke voor Payned payrolling vanaf 2007. Ik gebruik mijn kennis en ervaring om ondernemers te adviseren over hun personeelsbeleid en de mogelijkheden van payrolling hierin. Persoonlijk contact en een “handen uit de mouwen” mentaliteit spreken mij erg aan. Ook eens praten over wat payrolling voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op. Uiteraard geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen!

Rolf Tempelman

Algemeen directeur

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten