Als je als werkgever besluit om een medewerker van buiten de Europese Unie aan te nemen, heb je in een aantal gevallen de plicht om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Hieronder kun je lezen wanneer je als werkgever in het bezit moet zijn van een tewerkstellingsvergunning en waarom.

Wat is een tewerkstellingsvergunning?

Met een tewerkstellingsvergunning mag je als werkgever een werknemer van buiten de EU voor een bepaalde periode bij je laten werken. De vergunning geldt alléén voor de betreffende werknemer en het werk waarvoor de vergunning is aangevraagd. Deze vergunning is maximaal drie jaar geldig.

Hiernaast heeft de werknemer in een aantal gevallen een verblijfsvergunning of visum (als het werk niet langer duurt dan drie maanden) nodig om in Nederland te mogen werken.

Wanneer is het vereist?

Je hebt een tewerkstellingsvergunning nodig voor werknemers buiten de Europese Economische Ruimte. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Voor medewerkers uit Zwitserland heb je deze niet nodig.

Als je de werknemer ander werk wilt laten doen, dan heb je een nieuwe tewerkstellingsvergunning nodig. Wil je een werknemer aannemen die al een tewerkstellingsvergunning heeft gekregen (via een andere Nederlandse werkgever), dan moet je ook in dat geval een nieuwe aanvragen.

In een aantal gevallen hoef je geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen.

Voorwaarden aanvragen tewerkstellingsvergunning

  • Je beschikt niet zomaar over een tewerkstellingsvergunning. Voor het aanvragen gelden een aantal voorwaarden:
  • Wanneer je een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning indient moet je kunnen aantonen dat je ten minste vijf weken actief hebt gezocht naar geschikte kandidaten binnen Nederland en/of binnen Europa.
  • Je moet je vacature vijf weken voordat je de vergunning aanvraagt, bij het UWV WERK bedrijf indienen.
  • Je moet je aan de geldende arbeidsvoorwaarden houden, zoals het uitbetalen van tenminste het volledige minimumloon dat geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder. Ook als de werknemer jonger is dan 23 jaar of in deeltijd werkt.
  • Je moet de vreemdeling veilige en hygiënische huisvesting aanbieden, zij mogen niet jonger dan 18 jaar of ouder dan 45 jaar zijn en moeten een geldige verblijfsvergunning hebben.
  • Seizoen werkers (in de land- en tuinbouw) krijgen een tewerkstellingsvergunning als zij minimaal 28 weken niet in Nederland hebben gewerkt. Per 1 juni 2013 is dit gewijzigd naar 14 weken.

Het aanvragen

De werkgever vraagt in alle gevallen een tewerkstellingsvergunning aan. De aanvraag moet uiterlijk vijf weken voordat de vergunning in zou moeten gaan worden ingediend bij het UWV. Zo kunnen zij op tijd een beslissing hierover nemen.
Vergunning
Aangezien Payned juridisch werkgever is, kunnen ook wij dit voor je aanvragen. Wel hebben we dan alle gegevens nodig die hierboven zijn genoemd. Weten wat wij nog meer voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.
Neem contact op

In de functie van relatiebeheerder en financiële zaken heb ik heel veel geleerd bij Payned payrolling. Sinds 2017 heb ik het financiële gedeelte overgedragen aan een collega en ben mij weer meer gaan concentreren op relatiebeheer.

Geesje Tempelman

Relatiebeheer en financiële zaken

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten