Payrolling is een soort verzekering voor het hebben van personeel. Alle risico’s die het hebben van personeel met zich mee brengt, worden zo afgedekt. Er zijn een paar dingen waar het payrollbedrijf u niet voor kán verzekeren. Deze verzekeringen moet u zelf afsluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering

Met deze verzekering dekt u schade waar u aansprakelijk voor bent, maar in feite niets aan kunt doen. Dit kan ook schade zijn die door uw medewerkers wordt veroorzaakt. Hoewel de kans op schadeclaims vaak klein is, kan de impact op uw bedrijf erg groot zijn.

Een fout van u of een werknemer kan zomaar duizenden euro’s kosten. Hiervoor kunt u zich verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Bedrijfsschadeverzekering

Stel, uw bedrijf brand af. Of er wordt ingebroken. Wie betaalt dan de schade die u daarvan ondervindt? Denk aan uw personeel die thuis zit en aan alle doorlopende lasten zoals huur, rente en afschrijvingen. Hiervoor bestaat een bedrijfsschadeverzekering.

WEGAM/WEGAS-verzekeringen

Het verkeer is nooit veilig, hoe alert uw werknemers ook zijn. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de schade die uw medewerkers tijdens werktijd in het verkeer oplopen. Als het gaat om schade in het verkeer, kunt u geen beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering. Maar op welke verzekeringen kunt u wel een beroep doen?

De WEGAM/WEGAS-verzekering biedt wel dekking in dat geval. De WEGAM verzekering is alleen van toepassing op motorrijtuigen. Voor alle andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer de medewerker op de fiets naar het werk komt, is de WEGAS-verzekering van toepassing. Op onze website vindt u een uitgebreide blog over deze verzekeringen.

In september 2021 ben ik begonnen als assistent relatiebeheerder. Dit houdt in dat ik de personeel- en salarisadministratie verzorg voor mijn klanten. Vooral de combinatie van het directe contact met mijn klanten en hun medewerker(s) en de administratieve afhandeling spreekt mij in het bijzonder aan. Daarnaast mag ik sinds kort meedraaien op de verzuim afdeling en hoop ik mijn collega’s hierin ondersteuning te kunnen bieden in de toekomst. Het inleven in de situatie van de zieke medewerker en werkgever, en de belangen van de verschillende betrokkenen overzien is erg belangrijk. Doordat geen enkele ziekmelding hetzelfde is blijft de oplossing altijd maatwerk en dat is nou juist wat dit werk zo bijzonder maakt.

Mariska Camdzija

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten