Wanneer u gaat payrollen, blijft u vanuit de Wet Ketenaansprakelijkheid zelf aansprakelijk voor de afdracht van sociale premies en belastingen.

Payned beschikt zowel over het NEN 4400-1 Certificaat, als een verklaring van ‘Goed Betalingsgedrag’ van de belastingdienst.
Daarmee is bij herhaaldelijke controle aangetoond dat Payned een betrouwbare partner in payrolling is.

NEN 4400-1 via Stichting Normering Arbeid

Payned is geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid waarmee is aangetoond dat wij voldoen aan de NEN 4400-1 Normering.

Daarmee is beoordeeld dat:

  • Payned payrolling geïdentificeerd is als onderneming
  • Aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting nagekomen wordt
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Payned identiteit- en gerechtigheidscontroles uitvoert tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Payned risico’s voorkomt op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

 

Verklaring ‘Goed Betalingsgedrag’ door Belastingdienst

Na het verstrijken van ieder kwartaal wordt door de Belastingdienst een ‘Verklaring van Goed Betalingsgedrag’ aan Payned overhandigd. Daarmee wordt aangetoond dat op het moment van afgifte de loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en volksverzekeringen door Payned zijn betaald.

Het opvragen van deze verklaring is één van de maatregelen die u als ondernemer (inlener) kunt nemen om uw aansprakelijkheid te beperken.