Bedrijven die een leerwerkplek aanbieden ontvangen op dit moment afdrachtvermindering onderwijs. Deze afdrachtvermindering is per 1 januari 2014 vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren.

De huidige afdrachtvermindering geldt voor verschillende vormen onderwijs. Aan de hand van deze regeling betaalt u als werkgever minder loonbelasting en premie volksverzekeringen.

Waarom deze wijziging?

“Onder de huidige regeling moet de werkgever (in uw geval Payned) met behulp van bewijsstukken kunnen aantonen dat er gebruik wordt gemaakt van de afdrachtvermindering onderwijs. Vervolgens wordt er pas bij een eventuele belastingcontrole duidelijk of de afdrachtvermindering terecht is toegepast. De regeling werd onbeheersbaar en oncontroleerbaar. Dit heeft geleid tot toenemend oneigenlijk gebruik”, aldus de Belastingdienst.

Met de nieuwe regeling zal de werkgever (in uw geval met behulp van Payned) vooraf een aanvraag moeten indienen bij Agentschap NL die beoordeeld zal worden aan de hand van de gestelde voorwaarden. Pas na goedkeuring kan er subsidie worden toegekend.

Doel subsidieregeling

De Subsidieregeling Praktijkleren moet werkgevers stimuleren praktijkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Hoogte subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het aantal subsidieaanvragen die worden ingediend. Het beschikbare bedrag zal vervolgens per sector verdeeld worden door het aantal plaatsen. Het bedrag bedraagt maximaal €2700,- per student.

Komt u in aanmerking voor deze subsidieregeling?

Voor de volgende groepen kunt u als bedrijf voor een subsidie in aanmerking komen:

  • MBO-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen;
  • Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken;
  • Werknemers die tijdelijk bij een universiteit of onderzoeksinstituut worden aangesteld om zich te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper;
  • Werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een werkgever en een universiteit (promovendi).

Om te weten of u in aanmerking komt voor deze regeling of voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten