In een huishoudelijk reglement staan bedrijfsregels en algemene afspraken voor de medewerker(s). Een huishoudelijk reglement zijn regels die voor alle medewerker(s) gelden, deze afspraken komen niet voor in de arbeidsovereenkomst.

Opstellen huishoudelijk reglement

Als aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst is het mogelijk om in een huishoudelijk reglement de nodige informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen je bedrijf te verduidelijken, wat verwacht jij van je medewerker(s) en aan welke regels dienen ze zich te houden. Zo weet je wat je aan elkaar hebt en kan je goed en prettig met elkaar samenwerken.

Standaard huisregels zijn bijvoorbeeld ziekmelden, bedrijfskleding, eten en drinken tijdens werk en persoonlijke hygiëne. Deze regels staan vaak vermeldt in het huishoudelijk reglement. Hieronder de volgens Payned de belangrijkste regels voor het opstellen van een huishoudelijk reglement:

  • Werktijden, ziekmelding, telefoongebruik;
  • Eten, drinken, roken en (persoonlijke) hygiëne;
  • Arbeidsvoorwaarden (indien geen cao voor jouw bedrijf van toepassing is);
  • Omgang, gedragscode en camerabewaking;
  • Diefstal en fraude door de medewerker.

Huishoudelijk reglement voor mijn medewerker(s)

Een huishoudelijk reglement voor je medewerker(s) is een mooie aanvulling op de toegepaste cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Maar heeft jouw bedrijf geen cao, dan is het verstandig om ook arbeidsvoorwaarden op te nemen in het huishoudelijk reglement.

Het maken van een huishoudelijk reglement is niet verplicht, maar wel handig. Zo weet iedereen binnen het bedrijf waar hij/zij aan toe is. Een huishoudelijk reglement bestaat uit afspraken tussen de werkgever en medewerker(s).

Ben je geïnteresseerd in een huishoudelijk reglement, dan helpt Payned je hier graag bij. Voor meer informatie, neem dan contact op met je relatiebeheerder.

Sinds 2019 ben ik management assistent bij Payned payrolling.

Als management assistent ben ik een duizendpoot en probeer ik mijn collega’s zoveel mogelijk te ondersteunen en mee te denken, maar vooral vooruit te denken. Ik richt me onder andere op agendabeheer, voorbereiden van vergaderingen, notuleren en het coördineren en faciliteren van bijeenkomsten.

Voor het plannen van een afspraak, neem gerust contact op 0522 – 746 746.

Sharona Laurier

Management assistent

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten