Ongewenst gedrag op de werkvloer is een groot probleem: ruim 1,2 miljoen mensen zijn slachtoffer van bijvoorbeeld pesten. Wat voor de één een grapje is, kan voor de ander de druppel zijn. En wie last heeft van ongewenst gedrag, heeft een verhoogde kans op een burn-out, dé plaag van deze tijd!

Door ongewenst gedrag op het werk bespreekbaar te maken, kan een verziekte sfeer, werkstress en verzuim worden voorkomen.

Sociale veiligheid

Een werkgever is volgens de Arbowet verantwoordelijk voor de sociale veiligheid in het bedrijf. De wet spreekt van ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (artikel 3, lid 2). Dat is een verzamelnaam voor: agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en werkdruk die stress teweeg brengt. Een werkgever is verplicht in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan te geven wat hij doet om slechte omgangsvormen zoals pesten te voorkomen en te bestrijden.

Ziekteverzuim

Een slechte werksfeer of problemen in de verhoudingen van werknemers onderling of met hun chef kunnen leiden tot allerlei gezondheidsklachten.

Nu denkt u, dat valt bij ons gelukkig mee. Toch is het aan te raden om geregeld stil te staan bij het ziekteverzuim in uw bedrijf. In welke gevallen is er echt sprake van een duidelijke ziekte of ongeval en wanneer gaat het om een verzameling van vage klachten? In dat laatste geval is er vaak sprake van onvrede met of op het werk. Een goed en veilig gesprek onder leiding van een onpartijdige en neutrale dialoogbegeleider kan dat in veel gevallen voorkomen.

Als mediator word ik er vaak bij geroepen als het eigenlijk al te laat is. De verhoudingen zijn dan al zo verstoord dat alleen een exit gesprek nog mogelijk is. Zonde, want –los van het geld- is het jammer als een goede arbeidskracht verloren gaat. Zorg voor een open cultuur in het bedrijf, waarin het normaal is dat problemen besproken worden, eventueel met behulp van een vertrouwenspersoon of mediator en biedt als werkgever die mogelijkheid actief aan. Dat kan veel geld en ellende besparen.

Bert Visser - Jij beslist Mediaton
Bert Visser (1957) is MfN register mediator, scheidingsspecialist en eigenaar van Jij beslist Mediation. Hij is een kei op het gebied van conflictbemiddeling en heeft veel verstand van verstoorde relaties, zowel in de privésfeer als op het werk. Afspraak maken: 0522-451140.
Neem contact op

Sinds juni 2018 ben ik werkzaam als relatiebeheerder bij Payned. De eerste periode had ik vooral een ondersteunde rol voor mijn collega’s. Ik hielp hun waar nodig met hun dagelijkse werkzaamheden. Vervolgens ben ik in februari 2019 lid geworden van het team verzuim.  Alles wat te maken heeft met een medewerker welke arbeidsongeschikt is, komt op deze afdeling voorbij. Elke medewerker is anders en daardoor is elke ziekmelding uniek.
Sinds mei 2019 heb ik mijn eigen klantenbestand gekregen met bedrijven in verschillende branches waarvoor ik de personeel- en salarisadministratie verzorg. Het persoonlijk contact met de ondernemers en hun medewerkers vind ik erg leuk en ze kunnen met al hun vragen bij mij terecht.

Manouk Oort

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten