Op welke feestdagen moet je je medewerkers vrij geven? Wat zijn de regels hiervoor? Moet je verplicht vrij geven en doorbetalen?

De meeste feestdagen keren ieder jaar terug en zijn officieel. Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. Als er een cao van toepassing is voor je onderneming, moet je je werknemers vrij geven op de dagen die in de cao vermeld staan. Als er geen cao voor jouw branche van toepassing is, ben je niet verplicht om je werknemers vrij te geven. Je kunt dan zelf in de individuele arbeidsovereenkomst vastleggen op welke dagen je werknemer vrij is en of hij/zij wordt doorbetaald.

Overzicht wettelijke feestdagen

  • Nieuwjaarsdag
  • Goede Vrijdag
  • Pasen (eerste en tweede paasdag)
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag -> eens in de 5 jaar is dit een officiële feestdag
  • Hemelvaartsdag
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag)
  • Kerst (eerste en tweede kerstdag)

Voor een overzicht van alle officiële feestdagen in 2022, verwijs ik je graag naar het overzicht ‘officiële feestdagen in 2022’

Sinds juni 2018 ben ik werkzaam als relatiebeheerder bij Payned. De eerste periode had ik vooral een ondersteunde rol voor mijn collega’s. Ik hielp hun waar nodig met hun dagelijkse werkzaamheden. Vervolgens ben ik in februari 2019 lid geworden van het team verzuim.  Alles wat te maken heeft met een medewerker welke arbeidsongeschikt is, komt op deze afdeling voorbij. Elke medewerker is anders en daardoor is elke ziekmelding uniek.
Sinds mei 2019 heb ik mijn eigen klantenbestand gekregen met bedrijven in verschillende branches waarvoor ik de personeel- en salarisadministratie verzorg. Het persoonlijk contact met de ondernemers en hun medewerkers vind ik erg leuk en ze kunnen met al hun vragen bij mij terecht.

Manouk Oort

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten