Het is altijd lastig om het juiste contract te kiezen voor een medewerker. Onze opdrachtgevers vragen ons, terecht, veelvuldig om advies.

In deze blog het volgende op een rij

  • Contracten voor nieuwe medewerkers
  • Vervolg contracten voor medewerkers
  • Contracten voor overname bestaande medewerkers
  • Studenten- en scholierenregeling

Contracten voor nieuwe medewerkers

Het is wenselijk eerst helder te krijgen wat verstaan wordt onder een “nieuwe medewerker”.

Onder een nieuwe medewerker wordt verstaan: een natuurlijk persoon die op het moment van ondertekening niet werkzaam is en bovendien gedurende een periode van 6 maanden voor aanvang van de arbeidsrelatie met Payned niet werkzaam is geweest bij onze opdrachtgever.

Deze medewerkers kunnen een halfjaarcontract aangeboden krijgen met daarin een “uitsluiting loondoorbetalingsverplichting”. In de praktijk betekent dit dat er geen urenverplichting is opgenomen.

Daarentegen heeft de medewerker wel recht op loondoorbetaling bij ziekte (100% gedurende eerste 6 maanden) op basis van het gemiddelde van wat deze gewerkt heeft in de afgelopen dertien weken. Het ziekengeld wordt gewoon door Payned uitbetaald en niet zoals bij de uitzend-payrollbedrijven door het UWV met later een aanvulling tot 90% of 91%.

Daarnaast neemt de medewerker ook gewoon deel aan de pensioenregeling.

Vervolgcontracten voor medewerkers

Medewerkers waarvan het eerste contract teneinde loopt, of medewerkers die bij de overstap naar Payned een contract voor bepaalde tijd hebben bij onze opdrachtgever; daarvoor geldt dat deze minimaal hetzelfde contract aangeboden dienen te krijgen.

Het salaris maar ook de looptijd dienen gelijk te zijn. Wel is er de mogelijkheid voor een contract ‘voor bepaalde tijd’ mits voorzien van een einddatum die na de huidige einddatum ligt.

Wanneer een medewerker nu zijn/ haar tweede contract heeft, dan zal bij een overstap naar een payrollbedrijf dit automatisch contract nummer drie worden.

In totaal mag Payned zes contracten in een periode van 4 jaar aanbieden.

Overname bestaande medewerkers
Voor bestaande medewerkers geldt dat het payrollbedrijf verplicht is de contractvorm over te nemen. Hiervoor heb ik uitgelegd hoe dit gaat met contracten voor bepaalde tijd. Medewerkers die al een contract hebben voor onbepaalde tijd hebben ook recht op een contract voor onbepaalde tijd bij het payrollbedrijf. Van een proeftijd is uiteraard geen sprake.

Studenten- en scholierenregeling

Onder een student- en scholier wordt verstaan: een natuurlijk persoon die een dagopleiding volgt als bedoeld in artikel 18 van de cao. Het bewijs van het volgen van een opleiding wordt geleverd door aan de hand van een inschrijvingsbewijs.

Om de administratieve lasten wat te verlichten is in onze cao vastgelegd dat werknemers jonger dan 18 jaar worden geacht, gezien de leerplichtwet, scholier of student te zijn. Deze hoeven dus pas een bewijs in te leveren in de maand voordat zij 18 jaar oud worden.

Door de speciale studenten- en scholierenregeling en door het minimale risico op situationele arbeidsongeschiktheid kan Payned deze groep medewerkers goedkoper verlonen dan onze opdrachtgevers dat kunnen.

Gerelateerde blogberichten