Vaak krijgen we de vraag van ondernemers wat payrolling betekent. Payrolling is het juridisch overdragen van je medewerkers aan een payroll dienstverlener om deze vervolgens, exclusief, terug te huren van de payroller. Toch wordt bij veel payrollbedrijven anders gedacht over de betekenis van payrolling. Bij elk payrollbedrijf is payrolling anders.

Naast alle administratieve zaken rondom personeel, draag je bij payrolling het volledige juridische werkgeverschap over aan een payrollbedrijf. Dit betekent dat je naast de administratie ook je werkgeversrisico’s uitbesteed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan loondoorbetaling van ziekte.

Betekenis payroll

De betekenis van payroll is niet bij elk payrollbedrijf gelijk. Dit heeft voornamelijk te maken met de cao die toegepast wordt. In de meeste gevallen worden payrollmedewerkers verloond onder de uitzend cao. Deze cao is vooral gericht op flexibiliteit. In veel gevallen gaan medewerkers er onder de uitzend cao op achteruit. Naar ons inzien is dit niet de bedoeling.

Ook je vaste medewerkers op de payroll
Wij zien payrolling als het juridisch overdragen van je volledige personeelsbestand. Dit houdt in dat je ook je vaste medewerkers over moet kunnen zetten naar een payrollbedrijf. Dit kan alleen als de medewerkers de arbeidsvoorwaarden behouden waar ze recht op hebben vanuit de branche cao die voor hen van toepassing is.

Eigen bedrijfs-cao Payned

Dit is de reden waarom wij een eigen cao hebben afgesloten. Deze cao verwijst voor alle voorwaarden die te maken hebben met de beloning door naar de cao die van toepassing is voor de branche. Dit zorgt ervoor dat de medewerker altijd minimaal de arbeidsvoorwaarden krijgt waar hij/zij recht op heeft. Het enige wat anders is, is het pensioen dat de medewerker opbouwt.

Let er dus op dat de betekenis van payrolling niet bij ieder payrollbedrijf gelijk gezien wordt. Hier zitten veel verschillen in. Lees hiervoor ook de blog ‘Starten met payroll? Hier let u op!

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten