Per 1 juli 2017 is er een wijziging gekomen in het wettelijk minimloon. Het minimumloon is het laagste salaris dat je als werkgever aan een werknemer mag betalen. Het garandeert werknemers een redelijk inkomen voor de arbeid die zij leveren.

Het minimumloon van 100% geldt in principe voor alle werknemers vanaf 23 jaar tot en met de AOW-leeftijd. Jongeren tussen de 15 en 23 jaar krijgen een lager percentage hiervan.

Het wml (wettelijk minimumloon) wordt tweemaal per jaar aangepast, in januari en in juli. Dit gebeurt op basis van de gemiddelde prijsstijging en de gemiddelde loonontwikkeling in Nederland.

Wat verandert er?

Per 1 juli 2017 heeft de overheid verandering gebracht in het wml. De overheid heeft de leeftijd  waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen verlaagd van 23 naar 21 jaar. Per 1 juli 2017 hebben werknemers vanaf 22 jaar recht gekregen op het volledige wml. Ook het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar is omhoog gegaan.

Stijging personeelskosten

Voor veel werknemers is deze wijziging gunstig; voor hen betekent dit namelijk een hoger loon. Het voorstel wordt wat minder enthousiast ontvangen door werkgevers; hun personeelskosten zijn immers aanzienlijk gestegen.

Het wijzigen van het wml gebeurt in stappen.

Stap 1 – is ingegaan per 1 juli 2017
Voor 18-, 19-, 20- en 21-jarigen is het vaste percentage van het wml omhoog gegaan. Voor 22-jarigen is dit naar 100% gegaan. Zij hebben nu dus recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Stap 2 – gaat in per 1 juli 2019

Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wml verder omhoog. Voor 21-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben dan dus recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Een overzicht van het nieuwe wettelijk minimumloon per 1 juli vind je op onze website.

Wil je meer weten over het wettelijk minimumloon, lees dan de blog ‘Wettelijk minimumloon; wat houdt het precies in?’

In de functie van relatiebeheerder en financiële zaken heb ik heel veel geleerd bij Payned payrolling. Sinds 2017 heb ik het financiële gedeelte overgedragen aan een collega en ben mij weer meer gaan concentreren op relatiebeheer.

Geesje Tempelman

Relatiebeheer en financiële zaken

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten