Gedurende het hele jaar zijn er een aantal welbekende feestdagen. Tijdens de feestdagen gaan veel mensen met vakantie of brengen deze met de familie door. Het kan zelfs zo zijn dat je bedrijf een aantal dagen of weken gesloten is tijdens de kerst, jaarwisseling of rond de zomervakantie.

Een bedrijfssluiting is voor ondernemers vaak heel normaal. Zelfs zo normaal, dat ondernemers dit wel eens vergeten door te geven aan de werknemers. Dit kan leiden tot veel verwarring en discussies omtrent de vakantiedagen van de medewerkers.

Duidelijk communiceren

Wanneer er een bedrijfssluiting is in jouw onderneming dan dienen de medewerkers hiervoor vakantiedagen op te nemen. Deze zaken kun je het beste regelen in de arbeidsovereenkomst. Dan weet je dat de werknemer dit heeft gelezen en hiervan op de hoogte is.

Verder is het verstandig om de bedrijfssluiting al te bespreken in de sollicitatieprocedure. Ook kun je dit opnemen in je huishoudelijk reglement.

Vakantie uren doorgeven

Als je werknemers verplicht vakantie opnemen, kun je dit doorgeven aan Payned door middel van het formulier voor vakantie uren. Is dit niet het geval en krijgen je werknemers het salaris doorbetaald, dan kun je dit doorgeven als ‘gewerkte uren’. Dit kan via de virtuele vestiging op onze website of telefonisch via je relatiebeheerder.

Indien de vakantie te maken heeft met de (jaarlijkse) bedrijfssluiting, verzoeken wij je vriendelijk om dit tijdig aan ons door te geven. Je kunt dit zowel telefonisch als per mail aan ons doorgeven. Wanneer je ons mailt vragen wij je vriendelijk om onderstaande punten in je mail te benoemen:

Wanneer gesloten?

Bijvoorbeeld met kerst

Hoelang gesloten?

Gesloten van … t/m …

Telefonisch bereikbaar:

Nee/ja op tel. nr.: …

Zo zijn we goed van elkaar op de hoogte en weten we wanneer we je kunnen bereiken!

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten